W roku 1935 fizycy Einstein, Podolski i Rosen opublikowali artykuł pod tytułem: „Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete?“ w którym postawili pytanie czy Mechanika Kwantowa jest teorią kompletną.

Na podstawie mojego eksperymentu myślowego opisanego w poniższej pracy

"O fałszywości założeń Mechaniki Kwantowej"

muszę stwirdzić że  za fenomenem EPR nie ukrywa się ani żadne “zjawowe oddziaływanie” i z cala pewnością także żadna bliżej niesprecyzowana nielokalność w mikroświecie ale zwykła nieumiejętność posługiwanie się przez fizyków podstawami geometrii na poziomie szkoły podstawowej.