Fenomeny fizyczne są nieodłączna składową naszego życia a w szczególności podstawą rozwoju naszej stechnicyzowanej cywilizacji. Wydawałoby się zatem że nasza wiedza w żadnej innej dziedzinie nauki nie jest tak kompletna i sprawdzona jak w fizyce. Jeśli jednak postawimy pytania: co to jest ładunek elektryczny? albo co kryje się za pojęciem magnetyzmu?, nie mówiąc już o tak prostym zdawałoby się pytaniu dlaczego ładunki elektronu i protonu odpowiadają sobie wielkością mimo ze ich nośniki różnią się swoimi własnościami tak dramatycznie?, to w żadnym podręczniku czy tez pracy naukowej nie znajdziemy na nie odpowiedzi. Zamiast tego jesteśmy konfrontowani od pierwszej strony z matematycznymi równaniami tak jak by sama ilość tych wzorów miała zrównoważyć oczywiste braki w zrozumieniu przyczyn procesów fizycznych.

Proponuję radykalną zmianę paradygmatu w fizyce poprzez wprowadzenie dwóch  nowych  elementarnych procesów fizycznych które nazwałem „Grawitacyjnym Wysprzęgleniem” oraz „Tłem Grawitacyjnym”. W kolejnych pracach bazując na koncepcji „Tła Grawitacyjnego“ chciałbym przedstawić moja tezę, ze wszystkie fenomeny fizyczne maja wspólne źródło i są rożnymi formami tego samego elementarnego zjawiska jakim jest oscylacja przestrzeni. Odpowiednio pola elektryczne, magnetyczne czy też grawitacyjne musimy traktować jako efekt lokalnej orientacji „Tła Grawitacyjnego”